Voorschotten
October 24, 2022

Voorschotten

Het voorschot is een belastingvoordeel voor Belgische ondernemingen. Elk jaar moeten bedrijven belasting betalen over hun belastbare winst.
  1. Wat is een voorschot?
  2. Hoe worden voorschotten berekend?
  3. Hoe maak je voorschotten?
  4. Waarom voorschotten?
  5. Wanneer vooraf betalen?
  6. Wat is de toeslag voor voorschotten?

Wat is een voorschot?

Het voorschot is een belastingvoordeel voor Belgische ondernemingen. Elk jaar moeten bedrijven belasting betalen over hun belastbare winst. Voorschotten vormen dus een voorschot op de verschuldigde belasting. Dit betekent dat de belasting niet aan het eind van het jaar wordt betaald, zoals vaak het geval is, maar over verschillende perioden wordt gespreid. Dit voorschot is geenszins verplicht. Dit voorschot is geenszins verplicht, maar wordt ten zeerste aanbevolen. Dit voorschot is geenszins verplicht, maar wordt sterk aanbevolen, omdat het een toeslag van 6,75% voorkomt. Alle ondernemingen die besluiten hun belastingen aan het einde van het jaar te betalen, kunnen niet aan deze toeslag ontsnappen. Het voorschot wordt berekend volgens het waarschuwingsuittreksel van de rol. Voorschotten geven u dus de mogelijkheid om het uitgespaarde bedrag te investeren in nieuwe projecten. Ze geven je ook een voorsprong op het einde van het jaar.

Hoe worden voorschotten berekend?

Voorschotten zijn een over het jaar gespreid voorschot op het totale bedrag van de te betalen belasting. Om het bedrag van uw voorschotten te berekenen, moet u uw inkomsten voor het lopende jaar schatten. Eerste tip: door uw inkomsten te vergelijken met die van het vorige jaar kunt u uw schatting voor het lopende jaar verfijnen. Tweede tip: het is raadzaam om een hoger bedrag aan voorschotten te betalen omdat de belastingdienst van Begle het teveel terugbetaalt, maar een te lage schatting bestraft met een belastingverhoging.

Hoe voorschotten betalen voor zelfstandigen?

Ga naar de MyMinfin websiteLog in met uw rekeningnummer.
Vermeld het bedrag van de te betalen voorschotten.
Controleer of het bedrag het door uw bank toegestane bedrag niet overschrijdt.
Betaal het bedrag via automatische incasso door te klikken op "Online betalen".
Betalen via overschrijving (BE61 6792 0022 9117, BIC: PCHQ BEBB)
Betaal het bedrag per cheque op het volgende adres (Centre de Perception - Service des versements anticipées, Koning Albert II-laan 33, 1030 Brussel)

Als u nog vragen heeft, kan de Belgische financiële afdeling deze beantwoorden.

Waarom voorschotten?

Met voorschotten profiteert u van een belastingvermindering in verschillende mate. Dus hoe kun je het spel voorblijven?

- Eerst moet het optimale bedrag van de in het lopende jaar te betalen belasting worden berekend.
- Ten tweede moet men beseffen dat hoe vroeger de onderneming op de betaling van de belasting anticipeert, hoe lager haar toeslagen en hoe hoger haar bonussen.

Hoe wordt de bonus berekend? De winstmarge neemt af met :

- 9% voor een betaling in het 1e kwartaal.
- 7,5% voor betaling in het 2e kwartaal.
- 6% voor een betaling in het 3e kwartaal.
- 4,5% voor betaling in het 4e kwartaal.

Het optimale bonuspercentage is dus 9%. Het is dus duidelijk raadzaam een voorschot te betalen in het eerste kwartaal (V.A.I.1) om de vennootschapsbelasting (ISOC) volledig te optimaliseren. Om de toeslag van 6,75% te vermijden, moet het eerste kwartaal 75% van de geschatte belasting dekken.

Wanneer voorschotten betalen?

Wat is de opslag voor voorschotten?

Het komt vaak voor dat bedrijven geen voorschotten hebben betaald. In dat geval zal de onderneming een belastingtoeslag moeten betalen op haar totale belastbare inkomen. Deze toeslag wordt geraamd op 6,75%. Sommige bedrijven zijn echter vrijgesteld van de toeslag. Dit is het geval voor kleine vennootschappen (artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen) gedurende de drie jaar volgend op het jaar van oprichting.

Continue reading