Het tax shelter certificaat
October 24, 2022

Het tax shelter certificaat

Belangrijkste fasen van het Tax Shelter-attest

- Ondertekening van de kaderovereenkomst. De verrichting vindt plaats vóór de afsluiting van het boekjaar en verbindt de vennootschap tot de financiële ondersteuning van een audiovisueel of scenisch werk.
- Betaling van het bedrag van de investering. Na de ondertekening heeft de onderneming drie maanden de tijd om haar investering te betalen.
- Betaling van de aanvullende premie. Dit gebeurt maximaal anderhalf jaar, dat wil zeggen 18 maanden, nadat de investering is betaald.
- Definitieve belastingvrijstelling. Dit gebeurt na een wettelijke termijn van 4 jaar, voor een bedrag van 421%.

Voorbeelden van tax shelter certificaten (2018-2022)

Certificaat voor een Tax Shelter onderschreven in 2018

Wat is het vrijstellingsbedrag voor een Tax Shelter waarop in 2018 is ingeschreven?
Voor Tax Shelter transacties uitgevoerd in 2018, en na een wettelijke periode van 4 jaar, bedraagt de wettelijke vrijstelling 310%.

200.000,00 x 310% = € 620.000 vrijstelling

Certificaat van een Tax Shelter onderschreven in 2022

Wat is het vrijstellingsbedrag voor een Tax Shelter afgesloten in 2022?
Voor Tax Shelter transacties uitgevoerd in 2022, en na een wettelijke periode van 4 jaar, bedraagt de wettelijke vrijstelling 410%.

200.000,00 x 410% = €842.000 vrijstelling

Continue reading