Hoe werkt de Tax Shelter?

Sinds 2003 heeft de Belgische Staat maatregelen genomen om, onder bepaalde voorwaarden, de investeringen van ondernemingen in de audiovisuele sector te defiscaliseren. Deze maatregelen zijn in Belgisch recht omgezet bij artikel 194ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB 1992). Op 1 januari 2015 is een belangrijke hervorming van deze Tax Shelter-regeling in werking getreden:
 • Verbetrang van veiligheid van de investeerder
 • De hoeveelheid geld die effectief aan een productie kan worden besteed, te verhogen
 • Betere controle van de praktische modaliteiten om de duurzaamheid ervan te garanderen

In januari 2017 werd in het Belgisch Staatsblad een uitbreiding tot podiumwerken gepubliceerd waardoor investeerders hetzij een audiovisueel hetzij een podiumkunstenproject kunnen steunen.
FOD Financiën website - Tax Shelter
Hoe werkt de Tax Shelter?

De 5 fasen van
Tax Shelter

 • 1
  Raamovereenkomst Luik I
  • Ondertekend door de Investeerder waarvan een origineel exemplaar dient opgestuurd naar Casa Kafka Pictures.
 • 2
  Raamovereenkomst Luik II + Verzekering
  • Naar de investeerder gestuurd door Casa Kafka Pictures.
  • Laat de investeerder toe om zijn fiscaal voordeel te verkrijgen.
 • 3
  Betaling van Tax Shelter
  Overschrijving door de investeerder binnen de 40 dagen na de ondertekening van de Raamovereenkomst.
De 5 fasen vande Tax Shelter
Attest Tax Shelter
 • 4
  Betaling van de premie
  • Uitbetaald door Casa Kafka Pictures 18 maanden na de ondertekening van de Raamovereekomst.
 • 5
  Attest Tax Shelter
  • Wordt naar de investeerder gestuurd door de Cel Tax Shelter uiterlijk de 31 ste december van het 4 de opeenvolgende jaar na de ondertekening van de Raamovereenkomst.

Lees andere artikelen over Tax Shelter

Tax Shelter uitgelegd

Meer weten

Bereken de voordelen van Tax Shelter

Meer weten

Wie kan in Tax Shelter investeren?

Meer weten

Wat zijn de risico's van Tax Shelter?

Meer weten

De beschermings
mechanismen van Tax Shelter

Meer weten