Wie mag in de tax shelter investeren?

Wie kan in Tax Shelter investeren?

Bedrijven met een hoofdlokatie in België of Belgische vestigingen van een buitenlandse onderneming (die in België belastingsplichtig zijn) kunnen van deze belastingregeling genieten, met uitzondering van bedrijven waarvan het hoofddoel de ontwikkeling en productie van audiovisuele werken is (en bedrijven die met dergelijke bedrijven verbonden zijn), alsook televisieomroeporganisaties

Lees meer artikelen over Tax Shelter

Tax Shelter uitgelegd

Meer weten

De 5 verschillende fasen van Tax Shelter

Meer weten

Bereken de voordelen van Tax Shelter

Meer weten

Wat zijn de risico's van  Tax Shelter ?

Meer weten

De beschermings
mechanismen van Tax Shelter

Meer weten