Bereken de voordelen van Tax Shelter


Een potentieel rendement van 12,94% is wettelijk vastgelegd. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat er risico's zijn en wij raden u aan contact op te nemen met uw boekhoudkundig adviseur alvorens een investeerders beslissing te nemen. Wij verzoeken u kennis te nemen van onze
Prospectus, dat op 20 juli 2022 door de FSMA is goedgekeurd. De onderstaande rendementen zijn gebaseerd op een bedrijf wat aan een vennootschapsbelasting van 25,00% onderhevig is.

Toegang tot de simulator
De voordelen Tax Shelter

De voordelen

Heeft u meer vragen? Neem dan contact op met ons
Voorbeeld belastingjaar 2021 en 2022: Tax Shelter-investering (ondernemingen onderworpen aan belastingtarief van 25,00%)

ZONDER TAX SHELTER

MET TAX SHELTER

Belastbare basis

€ 1.500.000

€ 1.500.000

Tax Shelter investering

€ 100.000

Belastingvrijstelling van 421% van de betaalde bedragen

€421.000

Nieuwe belastbare grondslag

€ 1.500.000

€ 1.079.000

Belastbaar tegen 25,00%.

€ 375.000

€ 269.750,00

Belastingvoordeel

€ 105.250,00

Fiscaal rendement van 5,25%.

€ 5.250,00

Aanvullende premie*
(bruto financieel rendement van 10,25%)

€ 10.251,00

Over de aanvullende premie verschuldigde belasting (25,00%)

€ 2.562,75

Aanvullende nettopremie (netto financieel rendement van 7,69%)

€ 7.688,56

Potentieel netto totaal rendement van 12,94% (Operation Tax Shelter)

€ 12.938,25

Lees meer artikelen over Tax Shelter

Tax Shelter uitgelegd

Meer weten

De 5 verschillende fasen van Tax Shelter

Meer weten

Wie kan in Tax Shelter investeren ?

Meer weten

Wat zijn de risico's van Tax Shelter ?

Meer weten

De beschermings
mechanismen van Tax Shelter

Meer weten