Bereken de voordelen van Tax Shelter


Een potentieel rendement van 14,79% is wettelijk vastgelegd. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat er risico's zijn en wij raden u aan contact op te nemen met uw boekhoudkundig adviseur alvorens een investeerders beslissing te nemen. Wij verzoeken u kennis te nemen van onze Prospectus
, dat op 20 juli 2022 door de FSMA is goedgekeurd. De onderstaande rendementen zijn gebaseerd op een bedrijf wat aan een vennootschapsbelasting van 25,00% onderhevig is.

Toegang tot de simulator
De voordelen Tax Shelter

De voordelen

Heeft u meer vragen? Neem dan contact op met ons
Voorbeeld belastingjaar 2021 en 2022: Tax Shelter-investering (ondernemingen onderworpen aan belastingtarief van 25,00%)

ZONDER TAX SHELTER

MET TAX SHELTER

Belastbare basis

€ 1.200.000

€ 1.200.000

Tax Shelter investering

€ 100.000

Belastingvrijstelling van 421% van de betaalde bedragen

€421.000

Nieuwe belastbare grondslag

€ 1.200.000

€ 779.000

Belastbaar tegen 25,00%.

€ 300.000

€ 194.750,00

Belastingvoordeel

€ 105.250,00

Fiscaal rendement van 5,25%.

€ 5.250,00

Aanvullende premie*
(bruto financieel rendement van 12,72%)

€ 12.720,00

Over de aanvullende premie verschuldigde belasting (25,00%)

€ 3.180,00

Aanvullende nettopremie (netto financieel rendement van 9,54%)

€ 9.541,50

Potentieel netto totaal rendement van 14,79% (Operation Tax Shelter)

€ 14.791,50

Lees meer artikelen over Tax Shelter

Tax Shelter uitgelegd

Meer weten

De 5 verschillende fasen van Tax Shelter

Meer weten

Wie kan in Tax Shelter investeren ?

Meer weten

Wat zijn de risico's van Tax Shelter ?

Meer weten

De beschermings
mechanismen van Tax Shelter

Meer weten