De 5 Tax Shelter aangiftecodes
October 24, 2022

De 5 Tax Shelter aangiftecodes

Bij een investering van 100.000 euro in Tax Shelter.

- Ondertekening van de kaderovereenkomst: 6702X Geraamde belastinglasten 100* t/m 489 Overige diverse schulden 100
- Betaling van bedragen: 489 Andere diverse schulden 100 tot 5500 Kredietinstelling: rekeningen-courant 100
- Voorlopige en voorwaardelijke winstvrijstelling: 689 Toevoeging aan de belastingvrije reserves 421 tot 132 Belastingvrije reserves 421
- Inning van de financieringspremie: 5500 Kredietinstelling: lopende rekeningen 5 tot 75 Financiële inkomsten 5
-Definitieve vrijstelling: 132 Belastingvrije reserves 421 t/m 789 Onttrekking aan de belastingvrije reserves 421 6921 Toevoeging aan de overige reserves 421 t/m 133 Beschikbare reserves 421

Continue reading