Verlaag uw voorschotten met 37% met de Tax Shelter
October 24, 2022

Verlaag uw voorschotten met 37% met de Tax Shelter

Door gebruik te maken van voorschotten kunt u een belastingtoeslag van 6,75% vermijden. De combinatie van een Tax Shelter met vooruitbetalingen biedt dus enkele fiscale voordelen: - Verlaging van de voorschotten met 37%, - Profiteer van een fiscaal rendement van 5,25%, - Profiteer van een financieel rendement van 4,51%,
  1. Verlaag uw voorschotten met 37% met de Tax Shelter :

Verlaag uw voorschotten met 37% met de Tax Shelter

Door gebruik te maken van voorschotten kunt u een belastingverhoging van 6,75% vermijden. De combinatie van een Tax Shelter met vooruitbetalingen biedt dus een aantal fiscale voordelen:

- een vermindering van 37% van de voorschotten,
- profiteren van een fiscaal rendement van 5,25%,
- een financieel rendement van 4,51%,

In de onderstaande tabel worden twee belastingoplossingen vergeleken:

- Voorschotten zonder Tax Shelter,
- Voorschotten met Tax Shelter,

Bij een belastbare grondslag van EUR 400.000 (vennootschapsbelasting) maakt de Tax Shelter-oplossing een belastingaftrek van EUR 150.000 mogelijk. Dit betekent een totale belastingschuld van EUR 62.500. Deze oplossing is dus fiscaal voordelig. Het belastingbedrag is lager. Dit in tegenstelling tot de eerste oplossing zonder Tax Shelter, waarbij de verschuldigde belasting voor de belastingdienst 100.000 euro bedraagt. Terwijl het belastingtarief ongewijzigd blijft (in percentages), verandert de belastinggrondslag met de Tax Shelter. Er is dus geen sprake van een verlaagd tarief als zodanig.


Versements anticipés sans Tax Shelter

Tax Shelter et versements anticipés

Base imposable

400,000,00 €

400,000,00 €

Tax Shelter optimal

-

35,629,45 €

Déduction fiscale

-

150,000,00 €

Nouvelle base imposable

400,000,00 €

250,000,00 €

Impôt total du 

100,000,00 

62,500,00 €

Versements anticipés par trimestre

25,000,00 €

15,625,00 €

Majoration d’impôt (6,75%)

6,750,00 €

4,218,75 €
Stel nu dat de onderneming de belastingtoeslag van 6,75% volledig wil schrappen. Dat zij een voorsprong wil nemen door een deel van haar belastingen in het eerste kwartaal te betalen (de zogenaamde V.A.I.1). Er zijn dan twee oplossingen mogelijk.

De eerste is het vermijden van de 6,75% belastingtoeslag in een bedrijfssituatie zonder tax shelter:

- V.A.I.1: om de toeslag van 6,75% te vermijden, moet het eerste kwartaal 72% van de geraamde belasting dekken.
Om tot dit resultaat te komen is de berekening 6,75 / 9 = 0,72

De tweede: het vermijden van de belastingtoeslag van 6,75% in een vennootschap met een Tax Shelter-regeling:

- V.A.I.1: om de toeslag van 6,75% te vermijden, moet het eerste kwartaal 43% van de geraamde belasting dekken. Zoals we hebben gezien, is een deel van de in Tax Shelter belegde belastinggrondslag niet langer belastbaar.

Continue reading