De voorwaarden van de tax shelter
October 24, 2022

De voorwaarden van de tax shelter

De Tax Shelter is een fiscale stimulans. Het stelt bedrijven die investeren in de Belgische economie in staat hun belastingen te optimaliseren. In ruil voor deze culturele en sociale betrokkenheid biedt de Belgische staat een belastingvrijstelling van 421% op het bedrag van de investering. Er zijn echter enkele voorwaarden om hiervan te profiteren.
  1. Wat zijn de voorwaarden voor inschrijving op Tax Shelter?
  2. Wat zijn de voorwaarden om in Tax Shelter te investeren?

Wat zijn de voorwaarden voor inschrijving op de Tax Shelter?

Voorbeelden om in aanmerking te komen voor de Tax Shelter:

- Ingezeten vennootschappen en Belgische vestigingen van niet-ingezeten vennootschappen komen in aanmerking voor de Tax Shelter.
- Belgische ISOC-plichtige ondernemingen komen in aanmerking voor de Tax Shelter.

Voorbeelden van het niet in aanmerking komen voor Tax Shelter:
- Ondernemingen die audiovisuele werken of uitzendingen produceren, komen niet in aanmerking voor de tax shelter.
- Ondernemingen met een belastinggrondslag van minder dan 100 000 euro komen niet in aanmerking voor de Tax Shelter.

Wat zijn de voorwaarden om in Tax Shelter te investeren?

Een vennootschap mag niet inschrijven op een Tax Shelter-investering die overeenkomt met meer dan 50% van haar winst. De limiet is 50%. Een ander punt is dat het maximumbedrag in Tax Shelter, per belastbaar tijdperk, 2 miljoen euro bedraagt. Als een bedrijf een winst van 10 miljoen heeft. 10 miljoen, dan kan de onderneming maximaal 20% van haar winst investeren.

Continue reading